Nätverksträff 8 oktober

Våga bilda ett vinnande lag!

För ett lyckat styrelsearbete finns det några faktorer som är extra viktiga; bra ägardirektiv, en väl fungerande valberedning, att varje styrelseledamot sätter företagets bästa framför egna behov och att hitta rätt kompetenser och personer. Tänk så här: ”Du kan inte fiska i halva sjön om du vill ha den bästa fisken”.

Malin Friis-Liby och Karina Lindgren på Säkra Kvinnor Styrelsebalans med sig om hur man praktiskt kan göra för att få ut det mesta och bästa av sin styrelse.

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter kring hur man bildar ett vinnande lag!

Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Fredagen den 8 oktober
Tid:              Kl. 08.00-09.00
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast torsdagen den 7/10.

Varmt Välkommen!