Nätverksträff 7 december

Iakttagelser kring pågående forskning om Värdeskapande Styrelsearbete!

Jonas Fasth, forskare och undervisare på Handelshögskolan Göteborg, har sedan ett år tillbaka lätt en forskarring kring Värdeskapande Styrelsearbete. Rapporten är klar först till våren. Redan nu kommer Jonas dela med sig av iakttagelser och erfarenheter kring sin forskning.

Tillsammans gör vi skillnad!

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter!

Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Onsdagen den 7 december
Tid:              Kl. 08.00-09.00
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast torsdagen den 6/12.

Varmt Välkommen!