Nätverksträff 23 mars

VARMT VÄLKOMMEN TILL SÄKRA KVINNORS NÄTVERKSTRÄFF

Syftet med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Jenny har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som ledare/chef inom privat näringsliv, civilsamhällsorganisationer och medlemsorganisationer. Intresset för individ och grupputveckling har legat som grund för både verksamhetsutveckling och organisationsutveckling, då hon ser att allt börjar med individen.

Forskning och undersökningar styrker det som de flesta av oss vet, att det är vissa grundläggande faktorer som spelar stor roll för utveckling av individer och grupper. Det allmänmänskliga att känna sig sedd, hörd och bekräftad är en god grund att bygga från, en grund vi kallar Culture & People.

”-Culture & People är inget lull-lull, det är ett strategiskt val som i sin tur skapar attraktiv arbetsplats som är gynnsam för både medarbetare och företag, därför är mandatet från styrelsen viktig.”

I sitt arbete försöker Jenny sätta fingret på HUR vi får människor att känna sig värdefulla, kompetenta och inkluderade. Under många år har hon försökt sätta fingret på HUR detta skall gå till. Ofta är det ingen rocketscience, utan små handlingar i vardagen som gör stort skillnad. HUR vi gör de små handlingarna som skapar hälsofrämjande och effektiva arbetsplatser där alla med lust och glädje vill bidra till det gemensamma värdeskapandet, det är en nyckelfråga anser Jenny.

Tillsammans gör vi skillnad!

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter!
Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Torsdagen den 23 mars 2023
Tid:              Kl. 08.00-09.00
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast 22/3.