Nätverksträff 22 februari

VARMT VÄLKOMMEN TILL SÄKRA KVINNORS NÄTVERKSTRÄFF

Syftet med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Liselott Vahermägi, LEDA20 AB, gästar oss och kommer att prata om härskartekniker! Liselotte är ledarskapskonsult med fokus på jämställdhet och inkludering. Hon kommer dela med sig av iakttagelser kring pågående forskning om Värdeskapande Styrelsearbete! Härskartekniker – vad är det och hur kan vi bemöta och förebygga dem och hur skapar vi social hållbarhet.

Tillsammans gör vi skillnad!

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter!

Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Onsdagen den 22 februari
Tid:              Kl. 08.00-09.00
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast tisdagen den 21/2.

Varmt Välkommen!