Nätverksträff 2 februari

VARMT VÄLKOMMEN TILL SÄKRA KVINNORS NÄTVERKSTRÄFF

Syftet med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Hur får vi fler kvinnor att tacka ja till en styrelsepost? Tips till dig som vill påbörja ditt styrelsearbete och stärkas i din roll.

Evelyn Hult är lappländskan som flyttade till Dalarna och startade och etablerade Dalarnas största kvinnliga affärsnätverk, BOSS Business Women. Detta för att främja jämställdhet, ägande och makt i samhället.

Affärsnätverket startades juli 2020 där idén till nätverket kom under hennes år som företagsrådgivare på bank där hon bland annat uppmärksammade det låga antalet kvinnor i företagsledningar, styrelser och andra ledande befattningar. Dessutom saknade hon personligen ett forum för kvinnor i Dalarna med fokus på affärer, karriär och nätverkande. Att inspirera andra till att våga, oavsett var i livet de befinner sig är en stark drivkraft för Evelyn och hon tror på att generöst bjuda på sina kunskaper och kontakter för att göra andra bra, det kommer igen i slutändan, men på ett affärsmässigt och hållbart sätt. Evelyn berättar om sin bakgrund och resa, vad affärsnätverket hittills gjort samt hur styrelsearbete blivit en stor del av verksamhetens huvudsyfte. Vi får även ta del av hur styrelseåret BOSS women on boards funkar.

Tillsammans gör vi skillnad!

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter!
Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Fredag den 2 februari.
Tid:              Kl. 08.00-09.00.
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast 1 februari.