Nätverksträff 17 juni – Ta chansen att förändra styrelserummet!

I Sverige har debatten om kvotering i styrelser gått i vågor under många år. Redan för dryga 10 år sedan fattade Riksdagen beslut om att inte införa jämn könskvotering. Detta bland annat som en följa av att frågan varit uppe i EU.

Vi bjuder in till ett samtal om vad Du som individ kan göra för att vara aktuell för styrelseuppdrag och vad vi tillsammans kan göra för att ändra dynamiken i styrelserummet.

Samtalet leds av Susanne Areschoug, en av medgrundarna till Säkra Kvinnor Styrelsebalans. Hon har lång erfarenhet av Executive search och rekrytering både som anställd och i egna bolag. Säkra Kvinnor arbetar aktivt för att bland annat synliggöra kvinnlig styrelsekompetens, men också med påverkansarbete för att påvisa fördelarna med ett jämställt och inkluderande styrelserum.

Tillsammans gör vi skillnad!

Välkommen in i dialogen och dela dina erfarenheter!
Detta är ett forum där vi möts, lyssnar och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:        Fredagen den 17 juni
Tid:              Kl. 08.00-09.00
Plats:           Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas separat efter anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast torsdagen den 16 juni.

Varmt Välkommen!