styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Nästa styrelseutbildning startar i oktober 2017

Nu drar det ihop sig till nästa utbildningsstart i Säkra Kvinnor ”Diplomutbildning-Styrelsearbete i Ägarledda företag”.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att deltagaren efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet i ägarledda bolag. Utbildningen utgår från den ram som en styrelseledamot arbetar inom i ett styrelsearbete.

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill visa vägen och som inte låter verksamheten leda styrelsen, en styrelse som skapar dynamik och tar tillvara samtliga kompetenser hos styrelsemedlemmarna så behövs både kunskap och erfarenhet, dvs kompetens. Denna utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse skall vara sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång.

Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.

Utbildningens innehåll

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsplanering – 1 dag (7h)
Strategier, affärsplan, styrelsens arbete och ansvar (arbetsordning)
Affärsstrategi – styrelsens roll och ansvar

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar
– 1 dag (7h)
Ägardirektiv, VD:s roll
Ekonomiska begrepp
Lagar, regelverk, etik

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken – 1 dag (7h)
Gruppdynamik, kompetensfördelning i styrelsen och dess sammansättning
Att skapa resultat

Utbildningen genomförs i Göteborg.

Utbildningsdatum

Modul I 10 oktober 2017 (kl 13-20) Föreläsare Karina Lindgren
Modul II 15 november 2017 (kl 13-20) Föreläsare Bengt Petersson
Modul III 7 december 2017 (kl 13-20) Föreläsare Marianne Nordmark

Varmt välkommen med din anmälan!