När känner du dig engagerad och energifylld?

Att arbeta i en styrelse innebär ofta att vi ”sitter i möte”. Att sitta i möte kan kännas tröttsamt emellanåt, du kanske tappar fokus en stund och tänker på något helt annat. Hur kan man då göra för att hitta omväxling och ny energi?

Här kommer några tips, som är hämtade ur boken ”Samspelet i styrelserummet – smarta tips för framtiden”

Variera mötesplats, var någon annanstans ibland.
• På sommaren kan ni kanske vara i någon av styrelseledamöternas trädgård.

• Ta en Walk & Talk, det vill säga en kort promenad och diskutera en fråga två och två, för att sedan återvända och diskutera i hela styrelsegruppen.

• Besök en kund eller leverantör och fråga om ni får låna deras konferensrum för efterföljande möte. Ger värdefull kunskap och input.

• Gör ett studiebesök internt – be någon av medarbetarna berätta om just sin vardag.

• Välj en annan plats runt bordet om du brukar sitta på samma stol varje möte. Att se sina kollegor ur ett annat perspektiv tillför mer än man kan ana.