Milstolpar

Vi vill framåt och tänka hållbart i vårt företag. Med en pandemi som leker kurra-gömma och andra osäkerhetsfaktorer känns det ibland osäkert om vad som är framåt och samtidigt hållbart i en verksamhet. För oss har det passat att tänka i milstolpar och delmål som är greppbara.  De tre mest betydelsefulla vill vi dela med oss av:

Utökad styrelse. Den mest betydelsefulla. Överväldigande många sökte till uppdraget och resultatet blev tre nya och mycket värdefulla personer som redan tillfört bolaget nya perspektiv och kunskaper. Vi hälsade Anita Lundberg, Ulrika Carlsson och Philip Lindberg välkomna! Vi är så stolta och glada över att ni vill vara med på vår resa. Mer om vilka personerna bakom namnen är vill vi dela med oss under 2022.

Nytt CRM-system. Vi har vuxit och behövde uppdatera vårt kund- och säljstödssytem. Tack vare den nya styrelsen, har vi nu fått ett nytt CRM-system som vi redan ser en stor nytta med.

Digitalisering och diversifiering av våra tjänster. Snabbt och utan längre planering ställde vi förra året om våra utbildningar att bli digitala. Detsamma med nätverksträffarna. Båda delarna visade sig fungera långt bättre än vi kunde tänka oss. Nu har vi skruvat i utbudet till att deltagarna kan välja mellan distansutbildning eller fysiska träffar.

Nätverksträffarna kommer att fortsätta vara digitala även nästa år. Det verkar vara en form som passar många. Har du tips eller önskemål om tema eller föreläsare tar vi tacksamt emot förslag. Maila på info@sakrakvinnor.se eller ring någon av oss.

Vi känner oss också stolta över att få bli en del i en forskarring om värdeskapande styrelsearbete under ledning av Göteborgs Universitet som kommer att starta i början av året.

Vilka har milstolparna i din verksamhet varit, vad är du mest stolt över och vad ser du fram emot inför 2022?

Med detta vill vi säga tack för i år och önska en god jul till er i nätverket, kunder, leverantörer och följare!

Allt gott!