Mångfald sker inte på bekostnad av kompetens!

Utan precis tvärt om: Mångfald är ett sätt att maximera kompetens, det är att samla kompetens. Vilket betyder att mångfald är lönsamt.

Är du intresserad och vill lära dig mer så kan du läsa mer i boken ”Samspelet i styrelserummet” där vi skriver om att konflikten mellan kompetens och mångfald är en illusion. Köp den gärna här!