Mångfald är bevisat lönsam

Varför ska man arbeta aktivt och medvetet med mångfald i en styrelse? Det snabba svaret är att ett välutvecklat mångfaldsarbete är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till att särskilja utmärkta verksamheter från genomsnittspresterarna.

Det är därmed dags att verksamheter börjar ta in den väl underbyggda empiri som ligger till grund för att mångfald är lönsamt. Inte som en CSR-fråga i syfte att få mer goodwill, inte som ”något man ska jobba mot på sikt”, utan i form av en genuin och klar konkurrensfördel för verksamheten här och nu.

Vill ni utvecklas och få utmärkta resultat, arbeta aktivt och medvetet med mångfalden redan i dag.

#MSCI:s studie 2015 där 1 643 företag som ingår i MSCI World (ett globalt index som följer 23 olika länder och ca 85 % av de största bolagen i respektive land) undersöktes framgick det att grupper med starkare kvinnligt ledarskap har visat en aktieavkastning på 10,1 procent medan ett företag utan kvinnor på toppen har avkastat 7,4 procent sedan 2010.

Styrelser med fler kvinnor visar därmed en förbättrad avkastning på 36 procent på fem år.

Ett företag med starkt kvinnligt ledarskap definieras enligt MSCI som en bolagsstyrelse med tre eller fler kvinnor i styrelsen, eller ett bolag med en kvinnlig vd och minst en ytterligare kvinnlig styrelsemedlem.