Månadens Kvinnliga Förebild

Månadens kvinnliga förebild är Lena Göthberg. Hon har under många år gjort karriär inom den mycket mansdominerade maritima världen. Bland annat som försäkringsmäklare för både små och stora bolag.

Lena är född och uppvuxen i Göteborg och det är hennes bas även idag. Numera sär hon småföretagare och entreprenör och sedan 5 år tillbaka driver hon en podcast om sjöfart, Shipping Podcast.

”Efter 5 år som poddare har jag gjort 130+ intervjuer som laddas ner 6,000 gånger per månad i 165+ länder. Jag trodde aldrig att jag skulle ha en så stor publik som vill lyssna på det jag serverar och jag hade ingen aning om hur generösa mina gäster skulle vara att dela med sig av sin kunskap. Vill man föra ut ett budskap kan jag definitivt rekommendera podcasten som kanal, man får väldigt snabbt en lojal lyssnarskara som kan betyda mycket i olika sammanhang och man kan bli influencer på äldre dar.”

Det som driver Lena att pröva nytt och göra sådant hon inte gjort förut är nyfikenhet. Hon vill veta mer, vill lära sig hur saker hänger ihop.

När det gäller frågan om jämställdhet säger Lena att den fick hon med sig från starten. ”Den är grunden till allt. Allas lika värde. Innan vi når jämställdhet kan vi inte nå vår egen potential.”

Lenas tankar kring vad vi kan göra för att ytterligare stärka och motivera kvinnor till att ta sig an ledande roller på alla nivåer handlar bland anat om vikten av bra förebilder. ”Jag har aldrig haft en kvinnlig chef, jag har heller aldrig haft en bra chef. Däremot tror jag att jag inspirerar andra kvinnor att tänka ”kan hon så kan jag” och det är mitt jobb just nu – att visa unga kvinnor att det finns en väg framåt för de kvinnor som vill ta på sig en ledarroll, det är inte alla som vill det och det är inte alla som är lämpade för det och det gäller både män och kvinnor, alla kan inte vara ledare.

Det man kan se nu är att det är ett nytt ledarskap på gång, det är viktigt att man samarbetar, att man delar information och att man är transparent. Detta är något som kvinnor generellt är bättre på än män.”

Med sin långa erfarenhet kan Lena se ett mönster i att kvinnor har börjat bli mer generösa mot varandra i flera sammanhang. ”Vi tar med en kvinna till när vi blir inbjudna till något. Vi hittar de männen som vill ha samma förändring som vi vill och så gör vi detta tillsammans.

Synliga förebilder och ”best practise”, att visa upp de företag som redan gjort förändringen och kan visa på ett bättre resultat, dem ska vi tillsammans ge utrymme och visa upp.”