Månadens förebild

Charlotte Axelsson har under många arbetat med verksamhetsutveckling, samordning, ledning och styrning, framförallt som förbundschef inom offentlig förvaltning.

Charlotte har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med jämställdhetsintegrering  och inkluderande ledarskap. Idag driver hon CaxC AB som stöttar företag och organisationer att leda jämställt och inkluderande för ökad lönsamhet och hållbarhet samt LEDA 20 AB som riktar sig till framtidens ledare. Charlotte är socionom med påbyggnad av en teknologie magisterexamen i Interaktionsdesign. Utöver det har hon vidareutbildning inom genusvetenskap, ledarskap, styrelsearbete, HBTQ och lösningsfokus. Charlotte är JGL- (Jämställdhet/Genus/Ledarskap) och UGL -(Utvecklng/Grupp/Ledare) handledare.

Charlotte berättar med egna ord:
”Jag är ledarskapskonsult med inriktning framförallt mot jämställdhet och inkludering. Jag är beteendevetare i grunden med påbyggnad inom datavetenskap och genusvetenskap. Har varit föreningsaktiv i hela mitt liv och har haft styrelseuppdrag sen tidig tonår.”

Charlotte brinner för förändringsledning som leder till att inkludera och ta till vara alla människors kunskap och resurser.

Vi frågade Charlotte vilken är hennes syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
”Jag ser jämställdhet som den självklara målbilden för att skapa ett hållbart, lönsamt och demokratiskt samhälle där kön inte är en sorteringsfunktion hur vi bedöms, bemöts, belönas, bekräftas, behandlas eller beskrivs.”

Charlotte, vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?
”Det handlar om att fortsätta den väg som Säkra kvinnor har börjat, att dela kunskap kring frågor om jämställdhet, makt och normer kopplat till ledning och styrning. Ju fler vi är som kan bära kunskapen, ju fler är vi som kan förändra och ju närmare kommer vi en värld där kön inte är en sorteringsfunktion.”