Månadens förebild – september

Septembers månads förebild är Magnus Erlingmark. Magnus har med stora engagemang tagit sig an uppgiften som generalsekreterare i Spelarföreningen Sverige på ett väldigt bra sätt. Där verkar Magnus för jämställdhet både bland anställda och i styrelsen. Spelarföreningen i Sverige har bland annat skapat bättre förutsättningar för kvinnliga fotbollsspelare vilket Magnus har varit högst delaktig i.

Berätta lite kort om vem du är och din bakgrund?

Jag heter Magnus Erlingmark är 52 år och en familj med fru Kajsa och två vuxna barn Anna och August. Jag är född i Jönköping men uppväxt i Örebro men har nu bott större delen av mitt liv i Göteborg. Hela mitt liv har präglats av idrott men också balansen med annat så som jobb eller studier. Tidigare som professionell fotbollsspelare gällde det att få annat att tänka på men nu med rollen som ansvarig i Spelarföreningen så är det viktigt att få in motion för att orka jobbet som jag vill. Jag har också alltid varit intresserad av att lära mig nya saker för att få ny inspiration. Idrottandet var tidigare nummer 1 och jag har alltid älskat att träna även om det varit hårt ibland medan det numera är enbart för välbefinnande och att jag skall orka med jobb som ibland är tufft och krävande.

Vad driver och motiverar dig?

Utveckling och nya saker men också känslan att jobba i ett team och när man känner att man är ett team och när fokus ligger på vad mans kall åstadkomma för alla inblandade i teamet. Den känslan kanske är lättare att få i ett idrottslag men kan uppnås i arbetslivet om man jobbar stenhårt för ett gemensamt mål. Spelarföreningens arbete bygger på att man jobbar med frågor tillsammans för att skapa tryck och opinion.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

För mig är det en självklarhet att man skall ha jämställt förhållande och arbetsplatser. Den dynamik samt de kunskaper och förståelse för olika perspektiv man kan få fram på en jämställd arbetsplats är avgörande för ett företags framgång. Detsamma gäller mångfaldsfrågor inte minst då världen runt oss är mer och mer globaliserad.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?

Var inbjudande och uppmuntrande och våga att dela ut ansvar till tjejer och kvinnor.  Speciellt gäller kanske detta kvinnor som inte alltid tror sig vara bäst och kunna allt fast man ofta är det medan vi män åtminstone utåt visar mer vad vi vill och tror att vi kan. Ta för er tjejer ni är grymma!