Ola Stål

Månadens förebild – oktober

Månadens förebild – Ola Stål

Månadens förebild är Ola Stål, VD och CEO i Substly AB. Han har jobbat med jämställdhet och inkludering på ett framgångsrikt sätt i sitt bolag. Ola är en föregångare och en sann förebild i att skapa ett inkluderande förhållningssätt.

Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?

En nyfiken person som gillar att utmana mig själv och andra. En person som i dryga 40-årsåldern fortfarande undrar vad jag ska bli när jag blir ”vuxen”. Eller kanske det är det som är poängen, man blir nog inte ”vuxen” utan det hela handlar om att fortsätta utveckla och utvecklas?

Har bott utomlands i sex år. Har varit med om en företagsresa med ett bolag som gick från 0 till 1 mdr kronor i omsättning på fem år, utbildat mig till civilekonom, drivit konsultbolag, varit ledare i mindre tillväxtbolag, jobbat på en tankesmedja och nu sedan några år tillbaka driver jag bolaget Substly som utvecklat en tjänst som ger företag en bättre översikt över alla digitala verktyg som deras medarbetare använder och hjälper dem att mäta och säkerställa att man får ut maximalt värde av tjänsterna.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

Jämställdhet för mig handlar om att alla ges samma möjligheter oavsett vilket kön man har, vilken kultur man kommer ifrån, vilken religion man praktiserar osv. Det handlar om hur vi ser på och uppfattar våra medmänniskor och hur vi agerar inkluderande.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?

Jag tror tyvärr inte det räcker med att bara säga att män måste förändra sig eller att kvinnor måste ta för sig mer. Det går djupare än så. För mig handlar det om hur vi identifierar oss själva som män eller kvinnor och hur vi ser på det andra könet.

Mycket av detta kommer på plats relativt tidigt i livet och därför tror jag att det viktigaste vi kan göra för att komma bort från gamla och stereotypa könsroller är att agera medvetet redan i början av livet.

Vi föräldrar behöver förstå att hur vi bemöter våra flickor och pojkar påverkar deras självbild när de blir vuxna och agera utifrån det. Likaså behöver förskolan, skolan och idrottsklubbar osv jobba aktivt med detta så att vi ger nästa generation en bättre utgångspunkt än vad vår egen generation hade.

Detta tar ju naturligtvis inte bort ansvaret från oss som är vuxna idag. Vi behöver jobba med och ifrågasätta hur vi uppfattar oss själva och andra för att se till att en successivt allt större del av vuxenvärlden är mogen för förändring.