Månadens förebild – mars

Månadens förebild – Lisbeth Ångman

Lisbeth arbetar med ledarskapsutveckling, teamutveckling, karriär och omställning samt att föreläsa. Hennes styrka är hitta nycklarna som förändrar medarbetare och företag. Lisbeth hjälper till att sätta mål och utvecklingsplaner som skapar tillväxt. Hennes mission är att man alltid kan ta ett kliv upp. Detta oavsett var man befinner sig. 2007 blev Lisbeth nominerad till ”Årets chef” (tidningen CHEF).

Sedan 2008 har hon arbetat med ledarskapsutveckling, teamutveckling, karriär & omställning samt att föreläsa. Utöver det arbetar Lisbeth också med att utbilda HR-personer, rekryterare, chefer och karriärcoacher i JobMatchTalent som är ett arbetspsykologiskt test som används vid rekrytering, karriärväxling, utveckling av team och för att optimera företagets personella resurser.

Vi är nyfikna och så inspirerande av Lisbeth och ställer därför dessa frågor:

Vad driver och motiverar dig?

Jag tänker att alla kan ta ett steg uppåt och öka förståelse för varandra och varandras arbetssätt. Det skapar dynamik och utveckling, för alla.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

Min syn är att i de bästa av alla värdar, skulle det vara självklart att se till vars och ens kompetenser. Men så ser det tyvärr inte ut idag. Många kvinnor har bättre betyg i skolan men de får ändå inte chansen. Vi behöver komma dit för att det ska bli självklart. Vi behöver ändra maktstrukturen och vi måste bryta maktmönstret. Tex ha aktiviteter på ett jobb som inte utesluter någon vad gäller kön och ålder. Eller så kan man hitta på jämställda saker. Alla i en ledningsgrupp kanske inte triggas av det. Men vi kanske måste tvinga in det, genom kvotering. Nästa steg är att jobba med de manliga ledarna.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Jag tror att vi redan i skolorna måste jobba mer och bredare med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. När maktmönstren bryts så får vi en massa osäkra män. Det här behöver vi ta hand om. Vad är manligt och vad är kvinnligt? Manligheten ligger inte i den traditionella makten. Det ligger i att vara sig själv och genom att bygga upp motståndskraften skapas acceptans om att duga som du är. Motståndskraft handlar inte så mycket om att inte falla utan om att resa sig snabbt. Då pratar vi mer om sak och person. Alla människor är födda kreativa och födda för framgång. Se bara på barnen! Och när (eller om) vi kommer till hög motståndskraft kan vi ta hand om oss själva och inte gå in i de här spelen.