Månadens förebild – mars

Månadens förebild – Jenny Kowalewski

Jenny har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som ledare/chef inom privat näringsliv, civilsamhällsorganisationer och medlemsorganisationer. Intresset för individ och grupputveckling har legat som grund för både verksamhetsutveckling och organisationsutveckling, då hon ser att allt börjar med individen. 

Forskning och undersökningar styrker det som de flesta av oss vet, att det är vissa grundläggande faktorer som spelar stor roll för utveckling av individer och grupper. Det allmänmänskliga att känna sig sedd, hörd och bekräftad är en god grund att bygga från, en grund vi kallar Culture & People.

”-Jag skulle till och med vilja påstå att god Culture & People är lika med god ekonomi”

I sitt arbete försöker Jenny sätta fingret på HUR vi får människor att känna sig värdefulla, kompetenta och inkluderade. Under många år har hon försökt sätta fingret på HUR detta skall gå till. Detta är bland annat varför vi ser Jenny som en förebild.

Vem är du och vad gör du?

Jag är en nyfiket utforskande person som vill bidra till en snällare värld genom att låta min tro på att det finns stor potential i var och en, vara ledstjärna i mitt liv.

Min intention är att vara en god medmänniska som blir hjälpt, och hjälper andra att vara sitt bästa jag.

Det gör jag genom ett kärleksfullt nyfiket utforskande förhållningssätt för att öka min egna medvetenhet och bidra till att skapa kulturer där vi förstår att vi finns till för att hjälpa varandra att finna sin egna kraft.

Som ledare/chef i företag och organisationer samt samtalscoach har jag möjlighet att påverka till hälsofrämjande och gynnsamma förhållanden där människor kan utvecklas i samklang med sin innersta och äkta längtan.

Vad inspirerar dig både i arbetslivet och privat?

Oj, inom många olika områden i livet blir jag inspirerad av människor som utövar sin passion och samtidigt skapar möjlighet för mig att tex öka min livskraft och min medvetenhet om mig själv och det mellanmänskliga.

Jag blir även inspirerad när jag ser människor öka sin medvetenhet, sin selfcompassion, sin förståelse för att vi är så mycket mer än vi anar, och får fatt i potentialen och kraften som finns i varje människa. Den som i långa loppet bidrar till en snällare värld.

Jag har bland annat min man, några vänner, några mentorer, några ”gurus” som inspirerar mig. Jag försöker att på något sätt bli inspirerad varje dag. Det kan vara guidande meditation, föredrag kring något som intresserar mig, delande och förtroendefulla samtal.

Jag ”primar” mig själv ofta på morgonen genom att önska vad jag vill uppleva och ha under dagen.

Vad har du för tips till unga kvinnor som är nyfikna på styrelsearbete?

Ha din ”tribe” som hejar på dig och hjälper dig att vara dig själv, grundad i dina värderingar och med tillgång till din fulla potential. Det behövs fler av nyfikna, närvarande unga kvinnor utan stora ego som förstår att styrelsens arbete handlar bland annat om vikten av kommunikation, tilliten till varandra inom organisationen för att alla ska känna glädje och trygghet för att bidra till det gemensamma värdeskapandet.