Månadens förebild – maj

Månadens förebild – Anita Lundberg

Anita är en målmedveten logistiker som jobbat som chef och ledare på olika nivåer och tvärfunktionellt inom flera branscher som konfektion, transport, logistik, återvinning och betong/bygg. Hon arbetar för närvarande som produktionschef på det framgångsrika bolaget Thomas Betong.

Anita älskar att möta och lära av andra människor och kulturer. På fritiden umgås hon med familj och vänner. Gillar mycket att träna, vandra, läsa och plocka svamp.

Vad driver och motiverar dig Anita?

Att göra skillnad tillsammans med andra.

Tidigt gick mina tankar kring vilken kraft det finns I att fånga medarbetarens inneboende potential. Att förstå medarbetarens behov och mål och tillsammans hitta vägar för att utveckla dessa tillsammans med företagets mål och vision blev min drivkraft.

Jag är tydlig, uthållig och driven och det gör att jag säkert kan vara utmanande att ha som chef och därför är det viktigt för mig att ge feedback med stort hjärta mycket och ofta.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

Den dagens en kvinna bedöms på samma sätt som en man i ett möte. Det kan tyckas banalt, men hur kvinnor bedöms i vardagen lägger grunden för jämställdhet. När en kvinna beskrivs som beslutsam och tydlig istället för tuff, hård och rent av bitchig

Jag vill leva i ett samhälle där vi ser på varandra utan hänsyn till kön, ålder, bakgrund och andra egenskaper som är irrelevanta för det vi ska uppnå i olika roller.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra för att kvinnor skall ha samma möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?

Det är en fråga som kan besvaras med många förslag.

För mig har det varit att lyfta fram personers egenskaper och prestationer bortom kön.

I mitt nuvarande jobb i betongbranschen har det inneburit att anställa kvinnor och personer med olika åldrar och bakgrund. Det skapar de team som presterar bäst.

Som chef ska du skapa klimat och förutsättningar för att männen ska ta ut en stor del av föräldraledigheten. Det lägger första grunden till ett jämställt ledarskap.

Mitt viktigaste råd till kvinnor är att välja rätt chef. En chef som har samma syn och som kommer stötta och coacha dig när det blåser. Chefer har ett stort ansvar för att hantera attityder som förminskar kvinnor, vilka ofta kan vara mycket subtila.

Vi kvinnor måste ändra vår attityd gentemot varandra. Vi måste lära av männen som är mycket bättre på att nätverka, stötta och lyfta varandra. Säkra Kvinnors styrelseutbildning är tex ett utmärkt verktyg och ökar ditt nätverk. Vi kvinnor behöver också ta plats och kräva plats. Sluta be om ursäkt och sluta se hinder, det tar bara energi!