Månadens förebild – juni

Månadens förebild är två den här gången. Två fantastiska kvinnor som gått sin egen väg med stort mod och gjort det de verkligen velat göra. Och åstadkommit underverk när de uppnått sina mål.

Anne Claesson, Annes Hus
Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?
Jag startade eget företag året innan jag skulle fylla 50. Jag byggde om mitt hus till hotell med tre minisviter och ett enkelrum på övervåningen i min villa i Johanneberg. Förra året firade jag 20årsjubileum. I husets första plan har jag ett eget kryp in. Där finns också två stora salonger där jag anordnat kulturaftnar en gång /månad och    där jag också tar emot mindre grupper för konferens.
Under de första 10 åren anordnade jag seglingar i Grekland, Västindien och Thailand. Jag förverkligade drömmar om segling genom att hyra båtar och reste till destinationen med grupper. Vi var mestadels runt 20 personer på dessa resor. Som företagare hat jag haft stor glädje av mitt tidigare liv då jag under 25 år arbetade som specialpedagog för gymnasieelever.

Vad driver och motiverar dig?
Det som driver mig är lusten at skapa meningsfulla sammanhang. Sedan många år tillbaka har jag närt en dröm om en utställning i färg och form för en rättvis och hållbar värld.  Den har jag skapat i sju rum i huset på Hjulmakaregatan med fokus på sju olika livsprinciper med inspiration av Depak Chopras bestseller ”The seven spirituelles
Laws of success. Vid Göteborgs 400-års jubileum 2021 och 2023 kommer den att presenteras – läs mer här!

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
Jämställdhet är själva grunden för ett gott och harmoniskt samhälle och det enda som kan rädda världen från de innevarande hot som är en verklighet just nu.
Kvinnors delaktighet och kvinnliga principer är själv meningen med livet, liksom ett respektfullt bemötande av alla människor.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.
Gå samman i mindre och större grupper och ordna studiecirklar, Kunskap är A och O och självkännedom är ett måste för varje ledare.
Uppmuntra alla medsystrar i deras strävanden och att våga  ifrågasätta oss själva. Tvivel är också styrka!

Leela Grethe Hansen – Göteborgs Yoga Centrum AB
Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?
Jag är född 1950, vilket jag tycker är mera intressant än min ålder. Eftersom det säger något om vilka årtionden , som har påverkat den jag är. Min barndom på 50-talet i Danmark där det mesta var ganska sparsamt, tryggt och enkelt. 60-talet och början av 70-talet, där många av oss som var unga i Danmark gjorde upp med auktoriteter, drömde om friare liv än våra föräldrar (speciellt än våra mammor), bodde i kollektiv, blev ”rødstrømper” och/eller hippier.
Jag läste kultursociologi på Köpenhamns universitet, där ingen på den tiden fick vara högre i hierarkin än någon annan.
När jag var klar med mina examinationer hade jag möjlighet att komma med i ett forsknings-projekt om danska bibliotek. Då hade jag redan börjat praktisera yoga, som fascinerade mig mycket.  För att fördjupa mig i ämnet deltog jag även i en yogalärarutbildning. Jag kom till den konklusionen att nu måste jag bestämma mig för om jag vill bli akademiker eller bli yogalärare på heltid. Jag bestämde mig för att bli yogalärare på heltid. Först arbetade och bodde jag i ett yogakollektiv under många år. De sista åren jag var med där, var jag ledare av själva yogaskolan. Sedan jag lämnade det kollektivet runt 1990 har jag drivit yogaföretaget Göteborgs Yoga Centrum AB.

Vad driver och motiverar dig?
Något som jag aldrig har tvekat på i mitt liv är att jag vill undervisa i yoga. Det är min livsuppgift och det som ger mig och mina yogaelever hälsa, energi, glädje, nya insikter och självkännedom. Nu har jag undervisat i yoga i snart 50 år och jag tycker fortfarande att det är roligt och utvecklande. Det finns så mycket att lära och studera att resten av mitt liv inte räcker till.
Det som driver mig är att jag gärna vill lära människor att det inom yoga finns redskap att använda i de flesta situationer i livet, så man får hjälp till att hålla sig klar i huvudet och fatta kloka beslut.
Viktigt dock:  (citat från min yogalärare B.K.S. Iyengar)
”Yoga helps us to cure what can be cured and to endure what cannot be cured.”
Att vara mentor och utbilda yogalärare som får sina egna erfarenheter av yoga och som kan föra arvet vidare är också en stor motivation för mig.
Sedan älskar jag att komma till yogacentret när de lärare som jobbar för mig undervisar och märka att allt fungerar utan att jag är där och folk är glada och nöjda.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
Jämställdhet är för mig lika möjligheter och lika villkor, lika rättigheter och skyldigheter för alla.
Jag är glad och stolt över er som arbetar med det området och jag tycker att det är viktigt. Men det är inget som jag har tagit mig an som min uppgift i livet.
När det gäller jämlikhet är jag nog mera upptagen av jämlikhet i världen och orolig för vad det kan föra med sig att så många människor lever i områden där det knappast går att leva eller föreställa sig en framtid.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?
Spontant tänker jag att kvinnor behöver bra förebilder och mentorer. Bra chefer som kan hjälpa dem vidare. Kvinnor behöver lära sig att inte ensam ta ansvar för barn, relation och hem. De behöver ta hand om sin egen hälsa och energi.  De behöver stöd från nätverksgrupper och liknande. Om vi i samhället börjar dela, så kanske att det smittar av sig så att vi också börjar dela och hjälpa varandra mera utanför familjerna när det gäller barn och hem. Det kan ge kvinnor mera tid och kraft till krävande jobb.