Månadens förebild – januari

MÅNADENS FÖREBILD – KATARINA MATSON

Katarina Matson är globalt ansvarig för företagskultur och mångfald på Volvo Cars. Fordonsindustrin har tagit stora steg framåt när det gäller jämställdhet och mångfald även om det fortfarande är en mansdominerad bransch.

Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?
Jag är kommunikatören som äntligen hittat hem till mitt drömjobb på Volvo Cars, att få jobba med företagskultur, mångfald och inkludering på heltid! Jag har förmånen att arbeta i en global verksamhet som sätter mångfald och inkludering högt på agendan, eftersom vi vet att en bred mångfald i team och en inkluderande kultur gör oss mer innovativa och kreativa, bidrar till bättre beslutsfattande och därmed mer lönsamma och attraktiva som arbetsgivare.

Jag har alltid varit engagerad i rättvise- och jämlikhetsfrågor och tror på kraften i att ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något – utifrån våra egna förutsättningar. Tillsammans skapar vi ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet.

Mitt engagemang att bidra och påverka får jag även utlopp för i mina uppdrag utanför arbetet;  Jag är kassör i föreningen Nya Drömmar (www.nyadrommar.se)  och styrelseledamot i TILLT AB.

Vad driver och motivera dig?
Se ovan 😊 Jag är en otålig igångstartare och en ständig optimist som ser möjligheter, ”hur svårt kan det vara”? Men jag har under åren blivit bättre på att vara medveten om mina begränsningar och vet att jag måste omge mig med olika personer som med sina kompetenser bidrar till helheten så att vi också tänker i flera led, analyserar situationer som uppstår och kommer i mål med det vi vill åstadkomma.

Att jobba tillsammans med andra är nödvändigt för mig för att få energi, jag är nyfiken och tackar gärna ja till förfrågningar om mentorskap, eller att ställa upp som inspirationsföreläsare osv eftersom jag hela tiden lär mig något nytt i mötet med andra människor, gärna med andra bakgrunder och upplevelser än min egen. jag försöker att hålla mig ständigt uppdaterad eftersom  det finns så mycket att lära inom området och så otroligt många kunniga och inspirerande människor som var och en bidrar till att påverkar så att företag, organisationer och samhälle fortsätter ta steg i rätt riktning.

En annan källa till ständigt lärande är alla intressanta diskussioner jag har med mina fyra barn, ett mycket bra sätt att ständigt utmanas i mina egna omedvetna föreställningar och förlegade normer som naturligtvis behöver ifrågasättas!

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
För mig är det en självklarhet att kvinnor ska ha samma rättigheter att styra över och ha makten att själv bestämma över sitt liv och sin kropp som män. I Sverige klappar vi oss gärna stolt på axeln när vi kommer i toppen i ännu en internationell jämställdhetsundersökning. Men även om vi kommit en bra bit på väg, t.ex. med en föräldraförsäkring där båda föräldrar uppmuntras att vara föräldralediga, är det fortfarande så att det i samhället finns uppfattningar om och normer kring manligt och kvinnligt som bidrar till att skapa ojämställdhet och könsbundna förväntningsstrukturer. Och de bidrar till att upprätthålla icke jämställda löneskillnader, ojämn representation i organisationers toppskikt och kvinnodominerade branscher där det fortfarande är alltför låga löner och låg status.

Arbetsmarknaden präglas fortfarande i alltför stor utsträckning av könsstereotypa förväntningar, där vi t.ex fortfarande har lättare att se kompetens och auktoritet hos män än kvinnor. Och höjer vi blicken och tittar ut över världen finns det otroligt mycket kvar att göra när det gäller synen på flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter till ett liv på lika villkor och med lika förutsättningar till bestämmanderätt och inflytande och att drömma om och förverkliga karriär och familj.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?
”It takes two to tango” – att bedriva jämställdhetsarbete är ett gemensamt arbete där både män och kvinnor måste engagera sig och driva förändring. Det är inte vi kvinnor som är problemet. Det är viktigt att slå hål på myten att jämställdhet är som en tårta, där ju fler bitar av tårtan som ges till kvinnor gör att män skulle förlora på det.

I ett jämställt näringsliv finns plats för alla. Vi måste också våga gå utanför vår egen komfortzon och ifrågasätta och utmana det som känns bekvämt, normalt och ”så har vi ju alltid gjort”. Varje gång det uppstår en vakans eller en möjlighet att bredda mångfalden i ledningsgruppen eller styrelsen måste vi ställa oss frågan varför det inte finns en eller flera kvinnliga kandidater på listan och varför vi inte fortsätter leta, för de kompetenta och erfarna kvinnorna finns ju där om vi letar tillräckligt brett och vågar se potentialen även i personer som är olik en själv!

Och ledningen har ett stort ansvar att själva vara förebilder för att visa att de menar allvar med vilken arbetsplats de vill skapa, en jämställd arbetsplats som präglas av en inkluderande kultur där alla känner sig respekterade och sedda.

Vi kvinnor kan också bli bättre på att ”pay it forward” att lyfta kollegor eller personer som vi möter och som är kompetenta och har potential, precis det som ni gör här när ni skapar en plattform för att lyfta kvinnliga förebilder, ett jättebra exempel som jag tror gör skillnad!