Månadens förebild – februari

Månadens förebild – Fanny Widman

Månadens förebild är Fanny Widman som driver Fannys Förebilder, en podcast om jämställdet. Hon har jobbat med jämställdhet och inkludering på ett framgångsrikt sätt i sitt bolag under många år. Fanny har också skrivit boken ”Det är nog nu – röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet”.

Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?

Jag heter Fanny Widman och driver sedan lite drygt fyra år tillbaka podden Fannys Förebilder som är på temat jämställdhet. Där intervjuar jag förebilder och pratar om just det ämnet. Jag har också skrivit en bok som är baserad på podden som heter ”Det är nog nu – röster om jämställdhet som förändrar arbetslivet”, föreläser på temat jämställdhet och arrangerar olika events som kan bidra till förändring.

Vad driver och motiverar dig?

Möjligheten att göra skillnad och att jag skapar en bättre värld för mina syster- och guddöttrar, men även för alla pojkar och flickor som växer upp idag.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

Jag lägger i begreppet in precis vad det betyder: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett kön. Min syn på jämställdhet är att det är avgörande för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid som inte bara är hållbar utan också utvecklande för alla. Genom jämställdhet kommer vi skapa en värld där fler når sin fulla potential, men som också mår bättre och får bättre relationer

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?

Vi måste prata mer om de här sakerna, och hur ojämställda strukturer påverkar oss i vår vardag. Hur de gör att vi ofta omedvetet förstärker könsroller och fortsätter måla upp en bild av kvinnan som det svagare könet som dessutom behöver anpassa sig efter en manlig norm och ett manligt öga. Och just det är något som jag jobbar aktivt med varje dag. Därför att som individer kan vi göra enormt stor skillnad genom att rikta strålkastarljuset mot oss själva, reflektera över hur vi själva är en del av att upprätthålla ojämställd strukturer så vi kan göra ett aktivt val att förändra våra beteenden.