Månadens förebild – augusti

Augusti månads förebild är Cecilia Träff. Förutom sin profession inom management, engagerar hon sig i styrelsearbete. Bland annat i det sociala företaget Karins Döttrar.

Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?

Jag är managementkonsult och förändringsledare på ett konsultbolag som heter Prové. Ursprungligen är jag utbildad till internationell ekonom med fokus på organisation, och jag har arbetat med förändringsledning som konsult och som linjechef i 25 år. Jag arbetar idag med, projektgrupper, projektägare,  företagsledningar och styrelser i en rad olika branscher inom såväl offentlig som privat sektor.

Vad driver och motiverar dig?

Jag är en resultat och utvecklingsorienterad person som drivs av känslan när en grupp människor samarbetar mot samma mål och åstadkommer så mycket mer än summan av var och ens insats.
Då växer också varje individs uppfattning om vad som är möjligt att förändra – såväl när det gäller strukturella som mellanmänskliga behov. Våra bilder av vad som är möjligt är så avgörande för vad vi klarar.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?

Jämställdhet för mig  handlar om att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och möjligheter, inte bara på pappret utan också i det praktiska livet. Det är viktigt att vi både kan prata om det som är teoretiskt möjligt, och det som är praktiskt möjligt – hur det är och hur det känns.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Jag återkommer till det där med våra bilder av vad som är möjligt. Jag tror att det allra viktigaste är att ha kvinnliga förebilder på de högst uppsatta posterna, på formella och informella maktpositioner. Det finns ett behov för många kvinnor att i olika sammanhang kunna spegla sig – känna igen sig – i andra kvinnor. Naturligtvis ska vi också ha goda manliga förebilder att spegla oss i!

Som i så många andra beteendeförändringar behöver vi söka stöd i och vara individer med ett öppet sinne och som skapar en miljö som uppmuntrar till experimentlust och förändring.