Månadens förebild – april

Lovisa har snart 30 års erfarenhet av bilindustrin inom olika ledande positioner inom framförallt inköp. Hennes nuvarande position är som Vice President inom inköp på Volvo Personvagnar för ett område som heter Hard Ware vilket är detaljer inom interiör, exteriör och chassi. Hon ansvarar för 330 personer globalt och en omsättning på ca 100 miljarder SEK.

Tre korta frågor till Lovisa.

Vad driver och motiverar dig?
Att ständigt lära mig nya saker, att omsätta den lärdomen i praktiken (tex genom att genomföra en förändring eller utveckla ett nytt koncept) och att dela med mig av den lärdomen till andra och se kollegor och medarbetare utvecklas. För mig är det också viktigt att samarbeta, att arbeta i eller att leda ett team där allas kompetens tas tillvara och utvecklas på bästa sätt. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer än som enskilda individer. Tillsammans och med en positiv inställning kan vi göra det omöjliga möjligt.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
Jämställdhet är i första hand en fråga om rättvisa. Det är jämställt när kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det är när vi har en jämn fördelning av makt och inflytande oavsett om det är i det privata livet, föreningslivet, politiken eller arbetslivet. Där lika arbete belönas på lika sätt, som att män och kvinnor skall ha samma lön för samma arbete. Med jämställdhet menas också att vi har en jämn fördelning av de obetalda hem och omsorgsabetet. Det är också viktigt att kvinnor och män får samma möjlighet till utbildning och fortbildning. Ett jämställt samhälle är grunden för att vi skall få ett hållbart och ekonomiskt framgångsrikt samhälle.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.
Personligen så tycker jag att alla borde gå utbildningen ”Jämställdhet Genus Ledarskap” för att öka kunskapen om vilka utmaningar, möjligheter och skyldigheter vi har. Det är inte jämställt i Sverige idag även om vi lever i ett av de mest jämställda länderna i världen. Tex så tjänar kvinnor i genomsnitt 2,8 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv än en man. Det är därför viktigt att löneskillnader jämnas ut – lika lön för lika arbete. Om man ser att det inte är så, får man se till att rätta till det. Kvinnor stödjer kvinnor varför 50% av chefspositionerna skall innehas av kvinnor. Med kunskap kan både män och kvinnor fatta de rätta besluten och detta kommer generera en positiv trend då forskning visar på att jämställda företag har bättre lönsamhet och dessutom en bättre arbetsmiljö.