Månadens förebild – april

Månadens förebild – Philip Lindberg

Philip är en sann förebild i sitt humanitära sätt och hur han väljer att leva sitt liv och förhålla sig till sin omvärld. Philip är en positiv, motiverande och målinriktad person. Han är strukturerad med hög arbetskapacitet och en riktig lagspelare. Philip har startat och drivit en välgörenhetsstiftelse som verkat för socialt utsatta barnfamiljer lokalt i Göteborg. Hans motto är ”Om du kan göra någons dag, gör det!”
Berätta lite kort om vem är du och din bakgrund?
Jag har tidigare jobbat inom både små och stora bolag, nationellt som internationellt vilket har bidragit till många spännande erfarenheter.
Det har verkligen varit givande att jobba i olika länder och uppleva olika kulturer både på och utanför jobbet.
Fokus har legat på service, administration och försäljning. Jag har också startat och drivit en välgörenhetsstiftelse som verkat för socialt utsatta barnfamiljer, lokalt i Göteborg.
Det har varit en viktig del av mitt liv att dels få kunna ge tillbaka till samhället men också se den fantastiska utvecklingen hos människor som ibland bara behöver lite stöd i vardagen.
Just nu befinner jag mig i en scale-up som heter Brand Metrics, i mediebranschen och är med och utvecklar en produkt vilket är väldigt spännande. Det är något helt annat än det jag gjort tidigare men otroligt lärorikt.
Vad driver och motivera dig?
Människor är väl det korta svaret, att få vara en del av andras men också min egen utveckling. Det känns motiverande att vara en del av något större också,  kunna bidra med mina erfarenheter till att göra en organisation, produkt eller någons liv lite bättre.
Mitt motto är ”Om du kan göra någons dag, gör det!”
Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
Jämställdhet är något som i teorin kan verka självklart, men erfarenheten säger något annat. Jag tror det är viktigt att påminna varandra och oss själva att om fler får möjligheter så gynnar det inte bara dem som får det utan även samhället i stort.
Det kan vara samma möjligheter till utbildning, avancemang inom en organisation eller lika lön för lika arbete. Det handlar inte om millimeter-rättvisa utan om chanser, möjligheter och att man inkluderar så många som möjligt.
I Sverige har vi kommit en bra bit på väg ,men det finns fortfarande massor kvar att göra och det gör vi bäst tillsammans. Begreppet kan ju syfta på mer än just män och kvinnor, det kan ju begrundas i ett intersektionalitetsperspektiv, men för mig sammanfattas det i en ömsesidig respekt för olikheter och hur vi kan använda dem till att uppnå gemensamma mål.
Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?
Mycket handlar om utbildning, både för män och kvinnor. Visa på fördelarna med jämställdhet och vad det kan innebära för en organisation. Ta vara på kompetenser och våga förnya.
Många företag tycker nog att de är jämställda för att de inte har något akut problem internt, men man behöver våga lyfta blicken och se möjligheterna här och aktivt jobba för att få in fler kvinnor i styrelser, ledningsgrupper och ledarpositioner.
Det regnar alltid uppifrån och det är inte nog att öka antalet kvinnliga mellanchefer utan det behöver finnas representation i ledningsgruppen och i styrelsen.
Det är viktigt att skapa förebilder för unga kvinnor att inspireras av och slå hål på myten om att kvotering är skadligt och skulle innebära att man får in lägre kompetens. För mig innebär kvotering att kompetenskravet kvarstår, men att man vill skapa en mångfald som såklart innehar den efterfrågade kompetensen.