Adela Carlsson

Månadens förebild – Adela Brkic Carlsson

Adela är företagare, feminist, politiker, ledarskapsutvecklare och har haft ledande positioner inom olika branscher inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Hennes arbetsplats sedan 10 år tillbaka är det egna företaget POW Zoulution där hon arbetar med Individ-, Verksamhets- och Samhällsutveckling. Adelas coaching finns omnämnd i två böcker ”Vad fan ska jag göra med mitt liv” och ”Adoption, att läka själen”. Hon är utöver det styrelseledamot och politiskt förtroendevald som gruppledare, ledamot i KS och KF samt Liberala Kvinnor. Adela är grundare till POW-nätverket för kvinnliga ledare och företagare.

Tre korta frågor till Adela.

Vad driver och motiverar dig?
Jag motiveras av flerdimensionell förändringsledning, på individ-, organisations- och samhällsnivå. Inflytande är en av mina drivkrafter, för utan makt att påverka kan jag inte få till önskvärda förändringar och förbättringar. Kvinnor ska finnas med där besluten fattas. En annan drivkraft är att det ska vara självklart, vår födslorätt, att vi ska ha lika förutsättningar ekonomiskt, på arbetsmarknaden, i hemmet, skolan, idrottsvärlden och i relationer.

Vilken är din syn på jämställdhet och vad lägger du i det begreppet?
Kvinnor ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. För mig handlar jämställdhet om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor inom arbetslivet och samhällets olika områden. Begreppet omfattar även frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa ”variabler” samverkar med varandra.

Vad har du för tankar kring vad vi tillsammans kan göra föra att kvinnor skall ha lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer?
På individnivå kan vi stärka självinsikten hos kvinnor om det egna värdet och kompetensen. Kvinnor undervärderar oftare sin kompetens och erfarenhet, män övervärderar sin i högre grad. Vi behöver också uppmuntra kvinnor att bli modigare, dvs gå utanför komfortzonen, våga ta en styrelseplats, ledarposition, mer ansvar, våga ställa krav, våga be om hjälp, stöd och kompetensutveckling. På verksamhetsnivå, kan vi organisera oss, tillsammans blir vi starkare och kan driva gemensamma frågeställningar och krav. På samhällsnivå, bevaka och belysa sådant som är ojämnställt och orättvist, och agera, exempelvis skriva inlägg, insändare, engagera oss i samhällsutveckling. Det snabbar upp utvecklingen om vi syns, hörs och agerar i stort och smått!