Malin Setterström är årets stipendiat!

Tillsammans har HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB valt ut Malin Setterström till årets stipendiat av “Framtidens Styrelsekvinna”.

Malin har visat på ett stort driv som hon vill nyttja för att verka för en hållbar och jämställd framtid. Intresse för ledarskap och strategi samt hennes vilja att inspirera och ifrågasätta ser vi som värdefulla verktyg för att Malin ska nå sina mål. Utbildningen kommer vara ett gott komplement till Malins tidigare erfarenhet.

Dessutom kommer den bidra till ett ökat självförtroende genom nya insikter, samt ökad professionalism i framtida styrelseuppdrag. Slutligen har Malin en god insikt i FNs Globala mål 5.5:s betydelse för att verka för jämställdhet genom styrelsearbete.

Grattis Malin Setterström!