”Lika tänker lika” – vad blir resultatet?

Vi fortsätter oförtrutet att upprepa vårt mantra om jämställda styrelser. Det handlar inte bara om rättvisa utan också om att skapa en bättre maktbalans som leder till mer välgrundade beslut och en starkare företagskultur.
Att använda uttrycket ”lika tänker lika” är ett effektivt sätt att illustrera problematiken med bristande mångfald i styrelser. När styrelsemedlemmar har liknande bakgrunder, erfarenheter och perspektiv, kan det leda till homogent tänkande, vilket i sin tur kan påverka beslutsfattandet negativt.
Vad blir då konsekvensen för en styrelse som är homogen?

  • Minskad kreativitet och innovation: När alla i en styrelse tänker likadant, finns det färre nya idéer och perspektiv som tas upp. Det kan begränsa kreativiteten och innovationen, vilket är avgörande för företags framgång i en snabbt föränderlig värld.
  • Bekräftelsebias: Homogena grupper är mer benägna att bekräfta varandras åsikter och beslut, även om dessa inte alltid är de bästa. Detta kan leda till att felaktiga beslut fattas utan att ifrågasättas.
  • Sämre problemlösning: Mångfald i en grupp bidrar till bättre problemlösning eftersom olika perspektiv och erfarenheter ger en bredare bas för att analysera och lösa problem. Homogena grupper riskerar att missa viktiga aspekter av ett problem.

Vi arbetar aktivt genom vår styrelsepool och vårt styrelsenätverk för att främja mångfald och inkludering, med ett särskilt fokus på att öka antalet kvinnor i styrelser. Läs mer här.

Även vår diplomutbildning i styrelsekunskap är en viktig del av denna satsning. Utbildningen ger kvinnor de verktyg och den kunskap de behöver för att ta plats i styrelserum och bidra med sina unika perspektiv och erfarenheter. Genom att erbjuda en strukturerad och högkvalitativ utbildning säkerställer vi att våra kandidater är väl förberedda för styrelseuppdrag. Anmäl dig här.

Vårt mål är att skapa en verklig förändring och göra jämställda styrelser till normen, inte undantaget. Vi uppmanar alla våra medlemmar och partners att engagera sig i den här viktiga frågan genom att delta i våra program och sprida budskapet om jämställdhet.

Tillsammans kan vi göra skillnad!