Kundcase – styrelseordförande

Anna Jiffer – Styrelseordförande i Beans in Cup

2017 gick tre kaffebolag samman och bildade det gemensamma bolaget Beans in Cup. I samband med detta gick bolaget Pamica in som delägare och investor. En ny VD Johan Åberg tillsattes och bolaget gick från att vara ägarlett till ägarstyrt.

Beans in Cup behövde en stark styrelseordförande och vi rekryterade Anna Weiner Jiffer. Nu har det gått en tid och vi är nyfikna på hur det har gått

Kan du i kort beskriva dig själv och din bakgrund?
– Jag är Civ ing från Chalmers. Har varit grundare och entreprenör i två tech-start-ups, som båda noterats. Global affärsområdeschef på IKEA. Driver nu egen konsultlåda med fokus på Hållbar företagsutveckling och lönsamhet.

Hur har denna resa på BiC varit – att gå från ägarlett till ägarstyrt varit?
– Vi befinner oss fortfarande mitt i den resan. Entreprenörerna är kvar i driften. Många av dem sitter idag som platschefer på sina respektive kontor ute i landet med sin enorma kunskap och lokalkännedom. Det är en fantastiskt spännande resa där vi hela tiden får väga vad som är lönsamt och effektivt att göra centralt mot vad som skapar ett större värde att göra lokalt och bevara det lokala entreprenörskapet, som är själva pulsen i bolaget.

Vilka är de största förändringarna ni genomfört/utmaningar?
– Införandet av gemensamma processer, stödsystem och affärs system. En gemensam inköpsorganisation och nationell säljstyrning. Det kan vara självklart på pappret, men allt måste fungera och alla måste få en tydlig roll och ansvar i det nya.

Vilka personliga egenskaper och erfarenheter har du fått använda?
– Kommunikation, kommunikation och kommunikation – den sker alltid på mottagarens villkor. Det gäller att lyssna. I allt förändringsarbete är det viktigt att lägga stor kraft att förstå nuläget och skapa förståelse och motivation för en gemensam målbild. Varför vi behöver göra en viss förändring och vad den kommer att innebära för respektive individ.

Slutligen vad har du för tips till andra kompetenta kvinnor som också vill arbeta i styrelser?

  • Tala om att du vill ha en styrelsepost. Fundera igenom vad du kan och vill bidra med.
  • Ta reda på vad som krävs och visa att du kan det.
  • Ta hjälp av en mentor och kollegor. Var aldrig rädd att fråga om råd eller att be om hjälp.