Nu är den här, boken som inte funnits på marknaden tidigare. Boken som vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget. Författarna vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och inlägg i debatten om mångfald. Samtidigt vill de också utmana invanda tankemönster. Boken ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” finns att köpa nu. 

Vill du köpa boken mailar du till info@hosting.succe.com – till en kostnad om 330 kr (exklusive frakt)!

Människan är till sin natur konservativ. Vi umgås med likasinnade och med människor som ser ut som vi, som har någorlunda samma bakgrund, värderingar och förhållningssätt till livet. Inom denna ”klan” kan vi känna oss trygga, det är förutsägbart och vi behöver inte reflektera så mycket över våra relationer. Det är av precis samma anledning som våra bolagsstyrelser mest består av medelålders vita män. Det blir enklast så.

”En framgångsrik bolagsstyrelse ska vara balanserad. Den ska vara sammansatt ur flera olika perspektiv där ledamöternas kompetenser kompletterar varandra. Styrelsebalans är en självklar framgångsfaktor för varje bolag och organisation som vill leda verksamheten till en långsiktig hållbarhet och en högre lönsamhet”, säger Susanne Areschoug, en av författarna.

En sådan styrelsebalans skapar också en attraktionskraft för hela styrelsen och därmed för hela bolaget. Styrelsen ska spegla det samhälle vi lever i för att hitta morgondagens kunder.

Författarnas slutsats är att en framgångsrik styrelse snabbt behöver kunna dra nytta av allas kompetenser och agera flexibelt. Globalisering, urbanisering och digitalisering är exempel på vad som formar det framtida styrelsearbetet. Det är också dessa faktorer som kommer kräva att vi använder oss av fler kompetenser än vad som vanligtvis finns i dagens oftast väldigt homogena styrelser.

Vill du köpa boken mailar du till info@hosting.succe.com – till en kostnad om 330 kr (exklusive frakt)!

Annika Ebenholm, HSB Nordvästa Götaland, som har läst vår bok säger:

Jag tycker jättemycket om den och har den som inspiration….. den används varje månad på något sätt…Största behållningen för mig är att den är rak och uppriktig, men även att upplägget inbjuder till diskussion om hur man har det och hur man egentligen skulle vilja ha det.

Om man inte gillar eller trivs i de klassiska styrelsemiljöerna och mönsterna får man bra vägledning att starta en diskussion och utveckla styrelsearbetet. Det finns kloka tips och råd!

Boken vänder sig till alla som är intresserade av styrelsearbete. Både de som kanske funderat på att gå in i en styrelse, men även de som varit med ett tag…. Jag tror särskilt yngre damer/tjejer kan lockas till styrelseuppdrag i större utsträckning om man använder sig av bokens tips att förnya och tänka lite nytt….

Jag fastnade speciellt för kapitlet om alternativa mötesformer och styrelsens utvärdering och kartläggning. Det ställer lite krav på hur vi tillvaratar den kompetens vi har och använder på bästa sätt. Bra mötesformer kan ge lite extra energi och eftertanke. Att utvärdera det egna arbetet och styrelsens totala insats är väldigt viktigt!

Annika har även styrelseuppdrag inom HSB Nordvästra Götaland, Coompanion Fyrbodal, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan, Turistbolaget Visit Trollhättan – Uddevalla, Arbetareföreningens Hus Trollhättan, IFK Trollhättan.

Vill du köpa boken mailar du till info@hosting.succe.com – till en kostnad om 330 kr (exklusive frakt)!