Våra konsulttjänster

Arbetar du i en styrelse och behöver mer kunskap? Behöver ni som styrelse tillfällig förstärkning eller rådgivning under en längre period? Driver du ett eget företag idag och behöver någon att bolla med kring styrelsefrågor?
Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy en lösning som passar dig. Nedan ser du exempel på konsulttjänster som vi utför

Executiv coaching av VD, styrelseordförande och/eller styrelsemedlemmar

Att ha en ledande befattning är en utvald position som är krävande och kan upplevas ensam. I en sådan nyckelroll är det inte alltid självklart vilka beslut som bör tas, eller vad som behöver förändras och förbättras. Genom vår Executiva coaching kan vi vara ett professionellt stöd för att långsiktigt och hållbart utveckla dig i din position.

Samtalen är konfidentiella och bygger på ett partnerskap, där vi utgår från dig och det du kan påverka, för att nå full potential för dig och dina uppdragsgivare.

Läs mer här!

Första externa styrelsen
Driver du ett familjeföretag och har beslutat dig för att rekrytera in din första externa styrelseledamoten/styrelseordförande. Vad behöver du tänka på för att bolaget skall fortsätta att utvecklas efter din vision och dina mål? Är ägardirektiven tillräckligt tydliga?

Här kan vi vara ett rådgivande stöd.

Valberedning
Allt fler företagsägare ser potentialen med att ha en extern styrelse. Nästa steg är en professionell valberedning. För hur ska man kunna hitta kompetenta externa styrelseledamöter utan en fungerande valberedning?

Vi kan vara din externa valberedning eller ett komplement till befintlig valberedning och därmed bredda ditt nätverk av kompetenta styrelsekandidater.

Alternativ till styrelse
Många företagsägare saknar ett organiserat styrelsearbete eller en extern representant i styrelsen. Det finns en önskan om att arbeta mer strategiskt och man vill ha någon att utbyta idéer och tankar med. Här kan vi som konsulter komma in med värdefull kunskap och agera bollplank. Vi kan t ex skapa en Advisory Board. Allt sker givetvis under sekretess.

Stöd vid Generationsskifte
Flera familjeföretag som står inför ett generationsskifte och behöver hjälp komma vidare. Här delar vi gärna med oss av den erfarenhet vi har.