Könskvotering – den medelmåttige mannens kris

Kvotering i styrelsesammanhang är en fråga som väcker känslor. Kritiken handlar i allmänhet om farhågan att kompetensen skulle riskera att sjunka om män ersattes av kvinnor. Istället är det tvärt om – kvotering av kvinnor leder till högre kompetens i styrelsen, och högre kompetens hos männen!

Nu har forskarna Johanna Rickne och Olle Folke, verksamma vid institutet för Näringslivsforskning och Columbia University, Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi och Tim Besley vid London School of Economics, gjort en studie som visar att kvotering leder till högre kompetens hos männen.

Studien visar att könskvoteringen gjort det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadana för att överleva som ledare i gruppen. Kvinnor kan utgöra ett hot mot de mediokra männen av två skäl, dels är många av kvinnorna kompetenta, dels är det mer sannolikt att de får stöd från andra grupper. När man kvoterar in kvinnor i en mansdominerad grupp bryter man upp möjligheterna för mediokra manliga ledare att sitta kvar tack vare stöd från andra mediokra män. När kvinnorna kvoterades in ersattes de mediokra männen efter hand av män med högre kompetens, så att styrelsen i sin helhet blev mer kompetent.

Detta är samma resultat som forskare ser vid kvoteringen till börsnoterade och publika bolagsstyrelser i Norge. Männen i styrelserna har nu högre kompetens än de hade tidigare, sedan kvinnorna fått plats i styrelserna.

Läs mer i boken Samspelet i Styrelserummet – köp den här.