Kom med och delta i utvecklingen till ett värdeskapande styrelsearbete!

Hur agerar du i styrelserummet? Vilka konsekvenser har ditt och dina kollegors agerande? Skulle du kunna skapa mer värde genom att agera annorlunda i styrelsen? Nu lanserar vi ett erbjudande där du kan utveckla ditt styrelsearbete i samverkan med andra. Nyfiken? Välkommen på informationsträff!

Många styrelseledamöter uttrycker att de skulle kunna och vilja bidra mer i styrelsearbetet. Samtidigt som en del företagare upplever att styrelsearbetet inte bidrar så mycket till verksamheten som de önskar.

Nu har det uppstått en unik möjlighet att lära mer om hur du kan dra nytta av styrelsearbetet. Genom att på ett strukturerat sätt reflektera kring dina erfarenheter av hur arbetet i styrelsen går till och utbyta erfarenheter med andra personer med likartade uppdrag stimulerar vi ett lärande som i förlängningen kan utveckla ditt bidrag till verksamheters värdeskapande.

Din investering: Under 1 års tid deltar du på tre stycken erfarenhetsträffar tillsammans med nio andra personer i liknande roll och ca 30-60 minuter på egen reflektion i samband med dina styrelsemöten.

Värde: Du utvecklar din förståelse för hur du kan öka ditt bidrag i styrelserummet. Utifrån era individuella reflektioner och de samtal som uppstår i erfarenhetsgrupperna utvecklar vi ny kunskap och bygger nätverk.

För vem: Om du är styrelseledamot, ordförande eller VD i ett litet eller medelstort företag och vill utveckla din roll i styrelsearbetet, är du välkommen att delta i vår kunskapsprocess.

Start: våren 2022.

Vill du veta mer? Välkommen på informationsträff!

Tid: Den 2 februari kl. 08.00-09.00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan till: info@sakrakvinnor.se

Jonas Fasth från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet berättar mer.
Denna metod kallas Forskningscirkel och är del i ett samarbete med Almi, Coompanion, Connect Väst, Göteborgs universitet – Handelshögskolan, MATIX, Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB, Västsvenska Handelskammaren och Johanneberg Science Park. 

Väl mött!
Malin, Susanne och Karina

Läs mer:https://www.gu.se/handelshogskolan/om-oss/samverkan/sme-community-skapar-kunskap-om-smes