JGL – Jämställd styrelse

JGL ger styrelseledamöter och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda och styra jämställt och inkluderande. Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering ökar i takt med att vetskapen om att jämställdhet stärker ett bolags konkurrenskraft och lönsamhets. Olika rapporter visar att styrelser och bolag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet.

Certifierad utbildning inom Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL) för styrelseledamöter

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. JGL ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft.

”Utbildningen har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Min insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.”

Anita Lundberg
Production Manager Thomas Betong AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KOMMANDE UTBILDNINGSOMGÅNGAR

Certifierad utbildning inom Jämställdhet/Genus/Ledarskap (JGL)
– styrelser

Datum 2022:
14 & 17 januari
3 & 4 mars

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
2 + 2 dagar

Anmälan

Diplomutbildning styrelsearbete
– ägarledda bolag

Datum:
9 februari
4 mars
13 april

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
3 dagar

Anmälan

Diplomutbildning styrelsearbete
– ägarledda bolag

Datum:
20 april
10 maj
8 juni

Plats:
Online

Antal kurstillfällen:
3 dagar

Anmälan

Diplomutbildning styrelsearbete
– ägarledda bolag

Datum:
4 oktober
17 november
14 december

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
3 dagar

Anmälan

Diplomutbildning styrelsearbete
– ägarledda bolag

Datum:
9 november
13 december
12 januari (2023)

Plats:
Online

Antal kurstillfällen:
3 dagar

Anmälan

Vad är JGL?

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, är ett utbildningskoncept framtaget av Försvarshögskolan och är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt. Konceptet har vidareutvecklats och följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via hållbarhetsinstitutet SQILD. Fakta och forskning varvas med praktiska övningar.

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

JGL har som utbildningskonceptet utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2500 chefer och ledare inom staten och försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen. Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.

Vi samarbetar med Leda20 som tillhandahåller tjänster och utbildningar inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet. Läs mer om Leda20 här.

Vårt kursinnehåll

Innehållet är bl.a.

  • Definitioner
  • Makt och maktbaser
  • Organisationsteori och motstånd i organisationer
  • Statistik och analys
  • Ledning och styrning t ex gällande arbetsmiljölagstiftning, mål och företagspolicys
  • Ansvaret som arbetsgivare. Särskilt uppmärksammat efter #Metoo

Kursledare

Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte och Liselotte är certifierad JGL-utbildare.

Upplägg & Detaljer

Utbildningens omfattning är 2+2 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin organisation under handledning av kursledningen. Utbildningen avslutas med ett kort teoretiskt prov och en praktisk övning i form av ett styrelsespel. Efter genomförd utbildning får du ett certifikat och en utbildningsbeskrivning. Dokumentation och förtäring under utbildningen ingår i kursavgiften (ev boende ingår ej).

Mervärde: Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna ett certifikat. Detta är ofta, för en hel styrelse, startskottet på ett jämställt och lönsamt mångfaldsarbete som skapar attraktionskraft till bolaget. Som en naturlig följd av detta första steg erbjuder vi rådgivning, mentorer, kartläggning av styrelsens arbete samt rekryteringar av styrelsemedlemmar och ordförande.

Pris; 15 500 kr exklusive moms. Litteraturkostnad ingår.

Anmälan JGL-utbildning

Certifierad utbildning för JGL erbjuds i Göteborg samt Stockholm och anmälan är bindande. Efter anmälan erhåller du en bekräftelse via e-post samt en faktura.