Diplomerad Jämställdhetsutbildning för styrelse och ledare

Diplomerad Jämställdhetsutbildning ger styrelseledamöter och beslutsfattare ökade förutsättningar att leda och styra jämställt och inkluderande. Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och inkludering ökar i takt med att vetskapen om att jämställdhet stärker ett bolags konkurrenskraft och lönsamhets. Olika rapporter visar att styrelser och bolag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet.

Diplomerad Jämställdhetsutbildning för styrelse och ledare

Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. Diplomerad Jämställdhetsutbildning ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft.

”Utbildningen har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Min insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.”

Anita Lundberg
VD, Cleanpipe Sverige AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

KOMMANDE UTBILDNINGSOMGÅNGAR

Diplomutbildning Styrelsearbete ägarledda bolag

Datum 2024 / 2025:
2/10
5/11
12/12

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
1 + 1 + 1 dagar

Diplomutbildning Styrelsearbete ägarledda bolag

mars
april
maj

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
1 + 1 + 1 dagar

Vad är Diplomerad Jämställdhetsutbildning för styrelse och ledare?

Diplomerad Jämställdhetsutbildning för styrelse och ledare följer en fastställd kursplan, genomförs av JGL*-certifierade kursledare och är kvalitetssäkrat av LEDA20. Fakta och forskning varvas med praktiska övningar.

Denna är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

*JGL – Jämställdhet / Genus / Ledarskap

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. Denna utbildning ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft.

Vi samarbetar med Leda20 som tillhandahåller tjänster och utbildningar inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet. Läs mer om Leda20 här.

Vårt kursinnehåll

Innehållet är bl.a.

  • Definitioner
  • Makt och maktbaser
  • Organisationsteori och motstånd i organisationer
  • Statistik och analys
  • Ledning och styrning mot jämställda mål
  • Praktiska verktyg och kartläggning

Kursledare

Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte och Liselotte är certifierad JGL-utbildare.

Upplägg & Detaljer

Utbildningens omfattning är 1+1 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin organisation under handledning av kursledningen. Efter genomförd utbildning får du ett diplom och en utbildningsbeskrivning. Dokumentation och förtäring under utbildningen ingår i kursavgiften (ev boende ingår ej).

Mervärde: Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna ett diplom. Detta är ofta, för en hel styrelse, startskottet på ett jämställt och lönsamt mångfaldsarbete som skapar attraktionskraft till bolaget. Som en naturlig följd av detta första steg erbjuder vi rådgivning, mentorer, kartläggning av styrelsens arbete samt rekryteringar av styrelsemedlemmar och ordförande.

Pris; 13.995 kr exklusive moms.

Anmälan Diplomutbildning Styrelsearbete

Diplomutbildning Styrelsearbete erbjuds i Göteborg och anmälan är bindande. Efter anmälan erhåller du en bekräftelse via e-post samt en faktura.