Jämställdhet?

Vi har kommit långt med jämställdhetsarbetet på många sätt, men vi ser att kapitalet i förhållande till utbildningsnivåer och kompetens fortfarande väger tungt över på männens sida. För det andra visar både erfarenhet och breda undersökningar att blandat är bäst. Företag med blandad kompetens, både vad gäller kön och ålder, är mer långsiktigt hållbara. Det är ju i toppen av ett bolag eller organisation som det är lättast att förändra och utveckla verksamheten och där finns även makten. Trots detta går utvecklingen mot jämställda styrelser otillbörligt långsamt. Vi kommer med största sannolikhet inte se någon balans i styrelserna inom en överskådlig framtid. I den här takten är det jämställt i styrelserna först runt år 2040.

Vi behöver ställa oss frågan vad det är som vi vill lämna över till nästa generation, till de som är i början av sin yrkesverksamma karriär eller som snart ska ut i förvärvslivet? Jo en arena där de får utrymme och får vara med på lika villkor. Framtidens Sverige behöver både våra söners och döttrars kompetens. Genom vårt engagemang i Säkra Kvinnor är vår ambition att vara med och påverka svenskt näringsliv åt ett mer jämlikt håll. Vårt mål är att engagera både män och kvinnor i styrelsearbete. Trots att vi på många håll arbetar för jämställdhet är vi fast i rådande strukturer. Det vill vi förändra. Vi vill medverka till ett mänskligare och mer rättvist samhälle för nästa generations skull. Vi har alla ett ansvar för hur det ser ut just nu, även med rådande norm. Vi har alla varit spelare och haft olika möjligheter att påverka. Därför får vi inte fastna i skuld och ifrågasättande. Vi kommer inte framåt genom att hela tiden kika i backspegeln. Vi vill lämna över en spelplan till våra barn med nya, justa och tydliga spelregler.

Vår mission är därför att inspirera fler till att engagera sig i styrelsearbete. Vi vill gärna bjuda in skola, idrottsrörelse och näringsliv till en dialog om hur vi tillsammans kan inspirera och locka unga människor till styrelsearbete.