Jämn fördelning av makt och inflytande

Jag sitter och funderar på det där med jämställdhet ur ett maktperspektiv. FN har ju ett jämställdhetspolitiska delmål som handlar om att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället. En självklarhet kan man tycka, men idag finns det många hinder i vägen.
Jämställdhet handlar främst om inkludering! Det spelar ingen roll om bolag sätter mål på hur många kvinnor de vill ha i sin ledningsgrupp eller styrelse om dessa sedan inte blir lyssnade på.
Vi har sett flera exempel då man valt in en kvinna i en helt manlig styrelse där hon sedan inte blivit respekterad eller lyssnad på. Vad är det då för mening egentligen?
Handlar det om att ha en frontfigur att visa upp när man skall bemöta frågor om mångfald? Jag blir förvirrad.
Vi har ju sett många exempel på att diversifierade organisationer bidrar till bättre avkastning och högre vinster. Varför skall det då vara så svårt att inkludera all kompetens för bästa resultat? Handlar det om okunskap, ovilja eller att man helt enkelt inte vill dela med sig av makten?
Vad tror du?
Susanne Areschoug