Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar
Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB (SK9 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss”.

Behandling av personuppgifter
Du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?
Personuppgifter (tex. namn, telefonnummer och e-post) sparas i vår mail för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Detta gäller kontakt för olika former av kontaktforumlär. ex. vid offertförfrågan. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. SK har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Då arkivlaglagen och offentlighets- och sekretesslagen är överordnade GDPR kan personuppgifter som utgör allmän handling komma att lämnas ut till tredje part.

Bild och film
Nödvändiga samtycken har inhämtats för samtliga bilder och filmer som används.

Besökaridentifiering – cookies och loggar
På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies”, som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Läs mer om cookies.

Länkar
På SK:s webbplats sakrakvinnor.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information
Du har rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Din skriftliga begäran skall skickas till info@sakrakvinnor.se eller kontaktuppgifter nedan.

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta SK så att rättelse kan vidtas.

Kontakta oss
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@sakrakvinnor.se

Vill du begära ut dina personuppgifter använder du följande adress:
Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB
Hammarvägen 320
421 65  Västra Frölund