Claudia Golding

Inspirerande kvinnor

Ni som följt oss på Säkra Kvinnor ett tag, vet att vi under några år lyfte upp en förebild i varje nummer av nyhetsbreven. Kvinnor, och för den delen också några män, att inspireras av. Nu tycker vi det känns bra att avsluta 2023 med att lyfta fram två kvinnor och främst deras gärning. Den första är en person långt bort som vi inte känner, men som vi fått en bild av i slutet av året. Det är Claudia Goldin, årets nobelpristagare i ekonomi. Hon var först med att ge en helhetsbild och förståelse av kvinnors situation på arbetsmarknaden genom århundraden. Hennes forskning visar på drivkrafterna bakom inkomstskillnaderna mellan könen och orsakerna till varför det fortfarande är stora skillnader. Detta borde vara en nyckel och hjälp till möjligheten att minska den stora ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män. Vill du veta mer om Claudias forskning.

Den andra personen finns geografiskt betydligt närmare oss. Vi är så glada att presentera Evelyn Hult grundare och ägare till företaget Boss, med Mora som bas. Hennes verksamhet erbjuder tjänster inom HR, rekrytering och ekonomi. Dessutom driver Evelyn affärsnätverket BOSS Busines Women, för ”kvinnor med driv, engagemang & ambitioner i Dalarna”. Målet med nätverket är att stötta kvinnor med mod, kompetens och självförtroende att ta sig vidare i sina karriärer för att ta sig an ett styrelseuppdrag. Det stora fokuset är ett jämställt näringsliv.
Evelyn är inte bara en god förebild. Säkra Kvinnor och Boss har också inlett ett samarbete. Vår mål är att gemensamt fortsätta stärka och inspirera kvinnor med ambitioner och att påverka näringslivet mot en ökad jämställdhet.
Mer om Evelyn, hennes företagande och samarbetet med Säkra Kvinnor får du veta mer om vid nätverksträffen den 2 februari 2024. Lägg dagen på minnet.

Med ett år som snart är bakom oss och där tillvaron runt oss är orolig och osäker, väljer vi att fokusera på det vi kan påverka och förstärker det som är bra. Det ger oss kraft och energi inför året som kommer.

Vi önskar er alla i nätverket ett riktigt Gott Nytt År!