Hur ska den moderna styrelsen hantera de snabba förändringarna i svenskt näringsliv?

Podcast avsnitt med Transforming Business – lyssna här!

Förutsättningarna i Svenskt näringsliv förändras snabbt genom ny teknik, nya krav på datasäkerhet, ökad konkurrens, ändrade köpbeteenden och framförallt en ökad förväntan  på att företag jobbar med jämställdhet, hållbarhet och minskad korruption.

Detta ställer givetvis stora krav på styrelsen. Lyssna till byBrick Managements podcast Transforming Business, där Jessica Laos bjudit in Malin Friis Liby för att prata om hur framtida styrelser behöver formeras för att säkerställa ökad mångfald och framtida framgångar.