Har du tänkt på? Hur gör du?

En framgångsrik styrelse speglar det samhälle den verkar i för att kunna fatta de klokaste besluten.
Vad är ett framgångsrikt styrelsearbete för dig?

Hur bör en styrelse vara sammansatt för att fungera och utvecklas optimalt? Listan kan göras lång över önskvärda förmågor, egenskaper och beteenden. Ingen person har ”allt”.

Några tips för en lyckad rekrytering:
– Gör en utvärdering av vad bolaget har för utmaningar de närmsta åren och vilka kompetenser styrelsen behöver för att klara dessa.
– Leta efter personer som kompletterar varandra. Ha modet att själv bli ifrågasatt.

En genomtänkt agenda ger energi åt styrelsemötet! En styrelse är en arbetsgrupp, som förväntas åstadkomma något. I alla arbetsgrupper, oavsett om vi kallar dem team, projektgrupp eller styrelse, finns fyra grundläggande frågor som man har ett behov av att finna svar på:

– Vilka punkter måste vara med? Hur säkerställer vi att de tar relevant mycket tid?
– Vilka punkter behöver få följas av kreativa samtal?
– Hur kommer vi förbi våra tabun om hur ett styrelsemöte går till?

Hur agerar du i din styrelse?

Alternativa mötesformer – en källa till inspiration för styrelsen. Det går att förändra styrelsemötets inramning utan att det behöver medföra speciellt mycket merarbete eller kännas obekvämt. Det kan kännas ovant i början.

Här har vi några tips:
– Lägg styrelsemötet på ett nytt ställe eller annan miljö
– Möblera annorlunda i möteslokalen
– Ändra om i agendan, diskussionspunkter före rapportering

Hur brukar ni ses i din styrelse?

Spelregler för arbetsglädje och effektivitet på styrelsemötet. Tydliga spelregler hjälper oss att utföra vårt uppdrag utan att tappa tempo. Med starka och väl förankrade spelregler agerar vi utifrån säkerhet och behåller motivationen eftersom vi vet hur vi agerar mot varandra, oavsett situation. Spelreglerna skapar också en miljö där allas olika kunskap, personlighet och vilja kan användas som en kraft på en gemensam spelplan.
Har er det ut din styrelse?

I boken Samspelet i styrelserummet får du mer inspiration och tips. Om detta och mycket mer lär du dig på vår Diplomutbildning i styrelsearbete som startar den 22 mars i Göteborg.
Boken får du när du anmäler dig till utbildningen.
Vill du eller har du någon i din närhet som behöver gå en styrelseutbildning?
https://www.sakrakvinnor.se/styrelseutbildning/