Har du liksom många andra förstått vikten av tydliga ägardirektiv?

Många svenska bolag saknar ägardirektiv. Det är tillåtet att driva företag utan ägardirektiv, Aktiebolagslagen säger inte ett ord om detta. Men ett ägardirektiv underlättar.

Är man flera som grundar ett företag tillsammans är det näst intill nödvändigt med ett ägardirektiv för att få en gemensam bild över viljan med företag.

Vi bistår gärna med processledning för att ta fram ägardirektiv som är relevanta för bolaget. Tag gärna kontakt!
För inspiration köp gärna vår bok ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” här.