Framtidens Styrelsekvinna – utdelning av stipendium

Stort grattis till Elina Malmberg som för 2021 blev tilldelad Handels Kvinnliga Nätverk (HKN) och Säkra Kvinnor Styrelsebalans stipendium ”Framtiden Styrelsekvinna”. Utdelning av stipendiet ägde rum i fredags och den del av motiveringen lyder:

Elina har genom tidigare erfarenheter visat ett stort driv för ledarskapsfrågor och ger konkreta exempel på vad utbildningen skulle bidra med för hennes ambitioner att arbeta med utveckling- och hållbarhetsfrågor i framtiden. Genom möjligheten att fördjupa sina kunskaper i styrelsearbete kommer hon kunna bygga vidare på sina tidigare erfarenheter av ledarskap och styrelser och med dessa kunskaper lyfta andra kvinnor.