Säkra kvinnors Diplomutbildning i styrelsearbete i Ägarledda bolag vänder sig till dig som är styrelseordförande eller styrelseledamot – eller är på gång att bli – i ett mindre eller medelstort onoterat bolag. Du vill gå den här utbildningen för att bli mera komfortabel med olika skarpa lägen som du som medlem i styrelsen kan hamna i.