För att kunna bli invald i en styrelse måste du minst vara 18 år. Du får inte vara i konkurs, ha förvaltare eller ha näringsförbud.