En styrelse bör vara väl sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Detta för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. För att arbeta hållbart och lönsamt finns det idag, i styrelsen eller ledningsgruppen, en kunskapsbrist gällande frågor som berör jämställdhet och jämlikhet.