Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill visa vägen och som inte låter verksamheten leda styrelsen, en styrelse som skapar dynamik och tar tillvara samtliga kompetenser hos styrelsemedlemmarna så behövs både kunskap och erfarenhet, dvs kompetens. En styrelseutbildning ger dig kunskap om hur en styrelse skall vara sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång. Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.