Vi vet att jämställdhet bidrar till att bolagens konkurrenskraft och lönsamhet stärks. Vi vet också att beslut som tas av en diversifierad grupp i högre grad är hållbara. En arbetsplats präglad av mångfald ger helt enkelt än större attraktionskraft och framgång.