Det går inte att ge ett exakt svar på denna fråga eftersom allt beror på uppdragens art samt personens kunskaper och arbetsförmåga. Men generellt kan man säga att en i övrigt heltidssysselsatt person hinner med/klarar av högst 5 styrelseuppdrag.