Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att ledningen och styrelse har kunskap och sätter frågorna högt på agendan. JGL ger chefer/ledare/styrelse ökade förutsättningar att leda, styra och rekrytera jämställt och därmed öka lönsamheten och företagens attraktionskraft. Börja arbetet med att hämta in kompetens genom utbildning för medarbetare i ledande positioner eller i styrelse. Gå vår Certifierade JGL-utbildning – se mer här!