Den 1 januari 2017 infördes nya regler avseende arbetsgivares skyldigheter att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. I och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunderna av kraven och arbetet ska utföras löpande. Börja arbetet med att hämta in kompetens genom utbildning för medarbetare i ledande positioner eller i styrelse. Gå vår Certifierade JGL-utbildning – se mer här!