Det är att rekommendera att gå en styrelseutbildning som ger en både kunskap om vad som krävs och förväntas av en som styrelseledamot. Utbildningen belyser också vilka de vanligaste fallgroparna kan vara för styrelseledamöter. En styrelseutbildning är ofta meriterande vid inval till styrelser. Därefter är det klokt att registrera sig i kandidatbanker – göra sig synlig för såväl rekryterare och företag som söker ledamöter. Sökprofilerna för dessa uppdrag är ofta utopiska, man söker egenskaper, erfarenheter och kunskaper som inte finns samlade hos en enda person. Våga söka även om profilen bara stämmer delvis. Fundera över din egen kompetensprofil. Dessutom skall du aktivera ditt nätverkande. Gå på alla seminarier med anknytning till styrelsearbete och bolagsstyrning. Gå även om du inte är helt intresserad av ämnet. Du är där för att lyssna och nätverka. Läs mer om Säkra kvinnors nätverksträffar.